Some of the drugs covered are:

Amphotericin B, Ketoconazole (Nizoral), griseofulvin, terbinafine

“Azole” antifungals: Fluconazole (Diflucan), Itraconazole, Vorconazole,

Nystatin, Mycostatin